Osobní údaje

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji, které zde zákazník uvede, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Jsme společnost Veronika Kadlecová, se sídlem Družstevní 410, 373 82 Včelná, IČO: 07226721, kontakt: info@twirlveronique-shop.cz, neplátce DPH, zapsaná v živnostenském rejstříku, Magistrát města České Budějovice", a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Osobní údaje, které zpracováváme
Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Pokud si u nás objednáte zboží nebo se na našem e-shopu zaregistrujete, potřebujeme od Vás údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné (jedná se především o vaše jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresu, telefon, email, eventuálně název společnosti, IČ, DIČ). Tyto údaje jsou považovány za důvěrné a jsou chráněni proti zneužití. Tyto údaje používáme z titulu plnění smlouvy. Údaje o zákaznících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (přepravní služby), a to pouze v nutném rozsahu. Poté, co vám bude zboží doručeno, vám může být doručena e-mailová zpráva s žádostí o hodnocení zakoupeného zboží.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky
Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace např. IP adresa, datum a čas přístupu na naši webovou stránku, informace o vašem webovém prohlíženi, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Cookies
Automaticky zpracováváme i cookies.

Co jsou soubory cookies a k čemu se používají
Jedná se o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standartní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Dokážeme tak odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Cookies slouží k několika účelům. Na stránkách našeho internetového obchodu používáme tyto cookies:

Technická cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správně (např. abyste se mohli využít uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli nakupovat zboží). Bez nich by náš internetový obchod vůbec nemohl fungovat.
Funkční cookies: abyste se nemuseli neustále přihlašovat a abyste se nemuseli pořád dokola nastavovat své preference (např. nastavení jazyka, ve kterém se nám náš internetový obchod zobrazí). V takovém případě je vaše heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně vám ulehčí návštěvu našeho internetového obchodu.
Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit náš internetový obchod. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. My zpracováváme pouze cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.).

Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracování technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které vám pomáhají.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:
- Nákup zboží, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku.
- Péče o zákazníky, pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
- Uživatelský účet, díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete svoje tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.
- Marketingová činnost
- E-mail marketing - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu
- Emailová obchodní sdělení, které vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Každý novinkový e-mail obsahuje vždy krátký návod k odhlášení odběru. Pokud se rozhodnete od zasílání těchto e-mailů odhlásit, bude jejich odesílání okamžitě zastaveno.
- Zlepšování našich služeb: K optimalizaci prvků na webu můžeme využít také nástroje pro testování různých variant, Google Analytics, Facebook Analytics apod.
- Zákaznická hodnocení: poté, co u nás nakoupíte zboží, můžete být požádaní o hodnocení vašeho nákupu prostřednictvím společnosti Heureka, která se zavazuje zajistit ochranu osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme na těchto podkladech

Plnění a uzavření smlouvy
Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní smlouvu na zboží, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací,

Oprávněné zájmy
Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám nabídli zboží, které by vás mohlo zajímat. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme především osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies. Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové zprávy.

Souhlas
Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme poslat obchodní sdělení, abyste nám udělili vás souhlas. V každém případě můžete kdykoliv odhlásit odběr těchto e-mailových sdělení. Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat na e-mailové adrese info@twirlveronique-shop.cz

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:
- Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
- Obchodní sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem můžeme k rozesílce využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme
V první řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. V případě zpracování osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány na dobu neurčitou, nebo do odvolání takového souhlasu.
V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu neurčitou, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zpracováním.
Dále upozorňujeme, že tyto osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. Pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.
Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

Zabezpečení osobních údajů
Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Osobní údaje osob mladší 16 let
Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16 let. Osoba mladší 16 let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, poručník).

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů
Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnosti proti zpracování vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být "zapomenut").

Úprava a doplnění
Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Můžete zde mazat, resp. Měnit základní informace o vaší osobě.
Oprava
V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: info@twirlveronique-shop.cz. Své osobní údaje si můžete opravit sami ve svém uživatelském profilu.
Přístup
Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů. Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů.
- Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
- Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
- Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
- Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
Výmaz
Dále můžete žádat abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury, dobropisy).
S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:
- Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány
- Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
- Vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracován těchto osobních údajů.
- Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
- Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
- Jedná se o osobní údaje dětí mladších 16 let.
Své právo můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu: info@twirlveronique-shop.cz.

Vznesení námitky
Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracování těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést pomocí e-mailu na adresu: info@twirlveronique-shop.cz.
Podání stížnosti
Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete tuto situaci řešit nejprve s námi a to prostřednictvím e-mailu info@twirlveronique-shop.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 23. 1. 2021.